Bulgarian translation service • I can make a Bulgarian language translation of the OP if there is a need.

  Thanks. • OK,we will waiting for news in Bulgarian,thanks! • So any answer from the team ? • This post is deleted!


 • @kondiomir

  Здравей,

  Можем да предложим 500ARK за превода, въпреки, че не е включен в официалния списък от езици.
  Пиши ако си съгласен. • Виждам, че добре владеете български език. Вие член ли сте на ARK екипът? • @kondiomir Извинявам се за късния отговор, но всички сме заети с подготовката на старта.
  Да, част от екипа на ARK съм и е нормално да владея Български, тъй като съм Българин :)


Log in to reply

Looks like your connection to Bulgarian translation service was lost, please wait while we try to reconnect.